Śmierć bliskiej osoby jest zawsze zdarzeniem niezmiernie skomplikowanym i związanym z niesympatycznymi emocjami. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy tak właściwie bliski umiera poza Polską. Zdecydowana większość ludzi decyduje się wówczas na sprowadzenie ciała do Polski. Nie ma wobec tego nic ekscentrycznego w tym, że pojawiają się pytania dotyczące tego, jakim sposobem wygląda sprowadzenie zwłok z zagranicy.

Jakie środki transportu są stosowane do transportu zwłok?

Aktualne przepisy dopuszczają transport zwłok różnymi środkami transportu. W zależności od miejsca zgonu użytkuje się więc:
samolot;
statek;
kolej;
karawan.
Warto nie zapominać, że środek transportu wielokrotnie wpływa na koszt, jaki trzeba w związku z przewozem zwłok ponieść. Zdarza się jednakże, że tańsza alternatywa nie wchodzi w grę. Jeżeli w grę wkracza transport zwłok z Niemiec, problem nie jest nadmiernie znaczący. Bliska odległość powoduje, iż nie ma potrzeby korzystania z samolotu. Można postawić na klasyczny karawan, co zezwala o wiele ograniczyć koszty.

Co jest potrzebne do otrzymania zgody na sprowadzenie zwłok z zagranicy?

Należy nie zapominać, iż sprowadzenie zwłok z zagranicy możliwe jest tylko wtedy, kiedy dopełni się paru formalności. Niezbędna jest zgoda starosty. Musi to być urzędnik, jaki jest właściwy z uwagi na miejsce, w którym zwłoki mają być pochowane. Starosta wydaje afirmację dopiero po konsultacji z właściwym inspektorem sanitarnym. Niezbędne jest też poświadczenie wystawione przez polskiego konsula. Wolno je zdobyć dopiero wówczas, kiedy konsulowi zostanie zademonstrowane pozwolenie umożliwiające sprowadzenie zwłok do Polski.
Należy pamiętać, że zarówno pozwolenia, jak również zaświadczenia są wydawane wtedy, gdy zawnioskują o nie osoby uprawnione. Zalicza się do nich:
małżonka osoby zmarłej;
zstępnych;
wstępnych.
O zaświadczenia są w stanie ubiegać się również krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa, a także powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia. Dopuszcza się również wystąpienie osoby obcej, które dobrowolnie obliguje się do organizacji pogrzebu na obszarze Polski.
Jeżeli zgon zaszedł w związku z niektórymi chorobami zakaźnymi – na przykład cholerą, dżumą bądź wścieklizną – dokumenty mogą pozostać wydane dopiero po upływie dwóch lat od zgonu. W takim przypadku zwłoki będzie można sprowadzić do kraju dopiero po upływie dwóch lat.

Czemu należałoby skorzystać z usług kompetentnej firmy zajmującej się sprowadzaniem zwłok z zagranicy?

Niezależnie od tego, czy w grę wkracza transport zwłok z Niemiec, czy innego kraju, właściwym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy fachowej firmy zaświadczające usługi w tym aspekcie. Pomoże ona w uzupełnieniu wszelkich formalności, jasno wskaże, jakie dokumenty trzeba uzyskać, aby sprowadzenie zwłok było możliwe. Jeżeli zastosowany zostanie przewóz samochody jednostka gospodarcza zadba o to, aby wykorzystany został samochód spełniający wszystkie wymogi. To właśnie dzięki temu sprowadzenie zwłok z zagranicy odbędzie się bez niekorzystnych problemów. To właśnie dzięki temu stres równoczesny ze śmiercią bliskiej osoby nie będzie niepotrzebnie rósł.